VOB'da Oluşan Fiyatlar Nasıl Takip Edilecek?

Borsamızda işlem gören sözleşmelere ilişkin fiyatları anlık olarak, veri yayın firmaları (Foreks, Plato, IBS, Matriks, Infotrace, Reuters, Bloomberg gibi) veya teleteks aracılığıyla (CNBC-e) takip edebilirsiniz. Bunun yanında gecikmeli veriler Borsamızın web sitesinden izlenebilmektedir.

Gün sonu borsamız tarafından web sitemizde yayımlanan günlük fiyat bilgilerinin bir örneğine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tabloda birinci sütunda işlem gören sözleşmelerin kodları, ikinci sütunda vade ayları, üçüncü sütunda o gün sonundaki uzlaşma fiyatı, dördüncü sütunda bir gün önceki güne ait uzlaşma fiyatı, beşinci ve altıncı sütunlarda sözleşmelerin bir önceki güne göre yüzdesel ve sabit fiyat değişimleri, yedinci ve sekizinci sütunda sözleşmelerin gün içinde işlem gördüğü en yüksek ve en düşük fiyatlar gösterilmektedir. Her bir satır bir sözleşmeyi temsil etmektedir. Birinci satırda endeks sözleşmesinin Şubat 2005 vadesi, ikinci satırda Nisan 2005, üçüncü satırda ise Haziran 2005 vadesi gösterilmektedir. Fiyatlar incelendiğinde, her bir vade için fiyatların farklı olduğu, fiyatların gün içinde dalgalandığı görülmektedir.

Son dört sütunda ise adet ve parasal değer olarak işlem hacmi, açık pozisyon sayısı ve açık pozisyon sayısının bir önceki güne göre değişimi gösterilmektedir. Yukarıdaki örnek bültende görüldüğü gibi piyasa katılımcılarının ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi günlük olarak sunulmaktadır.